Individuele Coaching

CoachingNaast onze opleidingen in groep stellen wij ook individuele coaching-training trajecten voor, toegankelijk voor elke medewerker in een organisatie, wat zijn of haar rol ook moge wezen.  

Vergeleken met de opleidingen in groep laat het individuele traject toe om met de medewerker (coachee) dieper te duiken in zijn specifieke problematieken en verscheidene aspecten te raken in éénzelfde traject omdat de flexibiliteit van het programma met de coachee maximaal is.

De objectieven van de medewerker kunnen volgende aspecten omvatten:

Formation de coaching individuel

  • Klantenaanpak optimaliseren, een commerciële attitude verwerven en verkoopscapaciteiten verhogen.
  • Public speaking skills ontwikkelen, aandacht leren trekken, overtuigen, een impactvolle presentatie uitvoeren, zijn stress overmeesteren.
  • Zijn team effectief beheren, op zijn gemak en performant zijn in een leader positie, zijn capaciteiten tot gezonde beslissingsvorming ontwikkelen, leren delegeren en medewerkers kunnen evalueren en motiveren.
  • Conflict aanpakken en sereen oplossen, zijn assertiviteit bewerken en meningsverschillen in positieve verandering leren omzetten.
  • Onderhandeling skills ontwikkelen, een win-win akkoord leren bekomen terwijl de relatie wordt gehandhaafd en verrijkt.

De kenmerken van Individuele Coaching-Training Trajecten:

Bij elke sessie (ongeveer 2u30) zal de Coach-Trainer twee verschillende, maar complementaire houdingen nemen :

  • De opleider houding impliceert het ontwikkelen van bekwaamheden bij de deelnemer door het bieden van kennis en het volgen van een methode (communicatie oefeningen, situaties herleven, theoretische modellen, aanbevelingen) met pedagogische objectieven.
  • De coach houding impliceert het begeleiden meer dan het leiden, d.w.z. dat door middel van open bevraging, goedwillige confrontatie de coachee bewust zal worden van zijn eigen valkuilen en talenten en dus wat hij reeds weet en doet gaan actualiseren of heruitvinden.

De coach is meer een “activator” van antwoorden, oplossingen en beduiding, waar de opleider meer een “leverancier” van tools, ervaring, en kennis is.

De coach is een spiegel, de opleider is een bron ...

Tijdens elke sessie zal de "opleider houding" afwisselen met de "coach houding" die hiermee wordt vervolledigd. Dit versterkt de bewustwordingen van de coachee en helpt hem zijn objectief sneller te bereiken.

Tussen elke sessie laten wij 2 à 3 weken lopen om de coachee de nodige tijd te geven voor praktische toepassingen en het verwerven van "nieuwe materie" dat verwerkt zal worden in de eerstvolgende sessie.

Contacteer ons voor meer informatie over onze coaching-training trajecten !