De Expressio Methode

Kom uit uw komfortzone en ontwikkel uw professionele competenties !

  • Expressio leunt zich op een innovatieve aanpak die de instrumenten uit het improvisatietheater gebruikt. Interactief, origineel, informeel en zeer onthullend : de voorgestelde aanpak plaatst experimentering en ervaring op de voorgrond. Dit vergemakkelijkt het bewust worden en bevordert het verankeren van meer productieve reflexen.
  • Improvisatie is een theatrale tak en ontwikkelt de kunst van de spontaneïteit : acteurs bouwen in het moment geestige, coherente en boeiende scènes. Ze hebben noch tekst, noch decor, noch costumes.  
  • En toch wordt “impro” niet geïmproviseerd ! Een brede waaier aan gedragstechnieken en principes worden in het werk gesteld. Deze principes blijken fundamentele en universele communicatie sleutels te zijn.  
  • De Expressio opleidingsmethode zal de relationele bekwaamheden bij uw medewerkers ontwikkelen door deze communicatie sleutels van de theatrale ervaring naar hun professionele context te vertalen.

Een Stimulerende Methodologie !

De theatrale setting brengt een lichte en goedhartige sfeer. Humor is er een drager van openheid, ideaal om nieuwe dingen te durven zonder vrees om zijn professionele geloofwaardigheid op het spel te zetten. Deze sfeer maakt de feedback van de rest van de groep – de deelnemer’s “peers” – des te waardevoller.

De Aanvullingen bij onze Aanpak

  • ROLE PLAYS : Door middel van rollenspelen laten wij de medewerker zijn professionele realiteit (her)beleven op een onthullende manier. Met zijn theatrale bagage kan de opleider een brede waaier aan persoonlijkheden op een realistische manier weergeven. De medewerker wordt bewust van zijn tegenwerkende reacties in zijn dagelijkse werkrelaties, hierdoor kan hij andere en betere paden verkennen en met de hulp van de opleider en zijn eigen peers zijn relationele productiviteit versterken.
  • THEORETISCHE MODELLEN : Organisatie, management, persoonlijkheid, leadership, verkoop, onderhandeling … de praktische modellen die in deze domeinen werden ontwikkeld worden ook aangepast en aangekaart in functie van hun relevantie met de briefing. De deelnemer verlaat de opleiding telkens met een gevulde communicatie “toolbox”.
  • COACHING : Begeleidende houding bij uitstek en zeer complementair met onze opleidingen, gunt coaching de deelnemer een diepgaand individueel ontwikkelingstraject. (ICF gecertifieerde coaches)  

Voor Wie ?

  • Directie, Managers, Bedienden, Arbeiders : eens er interacties bestaan tussen medewerkers, valt er wat te optimiseren.
  • Wij bouwen onze interventies op in functie van de job profielen die wij opleiden, de problemen die zij tegenkomen en de karakteristieken van de organisatie die ze tewerkstelt.
  • Wij werken in het Nederlands, Frans en Engels.