Opleidingen in Groep

FormationBij Expressio ontwerpen wij opleidingen in functie van uw objectieven, maar met telkens dezelfde ambitie: het verbeteren van zijn communicatie met anderen in de werkomgeving.

Onze opleidingen worden in groepen van 4 à 20 deelnemers georganiseerd, met medewerkers van éénzelfde departement of met een team rond hetzelfde project of nog transversaal, maar rond een gemeenschappelijke problematiek.

Wij adviseren ook om opvolgingsessies te organiseren 3 à 4 maanden na de opleiding. Objectief: de praktische ervaringen van de deelnemers uitwisselen en bespreken, de materie en principes die in opleiding werden aangekaart verfrissen en deze bijgevolg steviger verankeren.

Werkdomeinen :

 • People ManagementManagers vinden het vaak moeilijk om hun leadership te laten aanvaarden, om hun team te beheren, om hun richtlijnen te doen volgen, om hun medewerkers te motiveren of te herkaderen.
 • Ze hebben een tekort aan vertrouwen en competenties in hun interpersoonlijke communicatie, ofwel zijn ze te directief en lijden onder een scherpe nood voor controle.
 • Deze gedragingen vormen een soms ernstige belemmering voor effectieve en productieve werkrelaties, ze zijn vaak de oorzaak van frustraties, ze amputeren het moraal en zijn een obstakel voor een gezond leadership.
 • Op termijn kan een gebrekkige communicatie ook ongepaste reacties teweegbrengen en zelfs relaties onherroepelijk beschadigen.


Het is noodzakelijk om deze managers de belangstelling en de tools mee te geven om hun communicatie barrières te heffen, barrières die hen beletten zich in hun werkomgeving volledig te ontplooien.

Expressio helpt managers de noodzakelijke soft skills te bemeesteren om hun leadership en charisma te versterken, hun visie en missie effectief te delen, maar ook beslissingen te nemen, te delegeren of nog hun team te evalueren.


Gestion de conflits

 • Alle groepen worden regelmatig geconfronteerd met onenigheid in hun midden. Conflict verschijnt pas wanneer twee of meer waarden of meningen tegenstrijdig zijn en deze noch verstaan, noch aanvaard werden, hetgeen de deur opent voor frustratie en spanningen.
 • Conflicten zijn onvermijdelijk, maar werken soms stimulerend: ze kunnen een bron van verandering en vernieuwing zijn. Wanneer conflicten op een constructieve manier worden beheerd leiden ze tot betere communicatie, verhoogde prestaties en verbeterde werkrelaties door de medewerkers hun verschillen te leren erkennen en er baat aan hebben.    
 • Integendeel, als het conflict zonder toezicht word gelaten, als de geschillen het niet worden uitgedrukt of zwakjes worden aangepakt dan wordt conflict een pijnlijk en kostelijk probleem ...
 • Het gaat er vooral om te erkennen dat er een conflict bestaat, de bezorgdheid van de andere partij te bespeuren, te verstaan en te erkennen en tegelijkertijd zijn eigen bezorgdheden laten respecteren om tot een gemeenschappelijke oplossing te komen.
 • Conflict is een duel dat men tot een duo moet laten evolueren.


Expressio helpt medewerkers bestaande conflicten te beheren en bereidt hen voor om nieuwe conflicten te herkennen en vroegtijdig aan te pakken.
Door middel va uitgekozen modellen, een flinke dosis situatie herleving en feedback zal de opleider hun capaciteiten ontwikkelen om latente conflicten te ontdekken, de oorzaken ervan te begrijpen, gepaste reflexen toe te passen met de betrokken medesprekers en een constructieve sfeer terug te vinden.

 • Prise de paroleHeelwat medewerkers moeten vaak voor een publiek spreken tijdens conferenties of vergaderingen.
 • In deze situaties hebben inhoud en vorm hetzelfde belang: de impact van wat men zegt hangt volledig af van de manier waarop men het brengt.
 • Inhoud mag dan ook zeer interessant, kwalitatief en belangrijk zijn, maar als men zijn ideeën niet duidelijk, impactvol en overtuigend kan uitdrukken dan zal het publiek het bericht die men tracht mee te geven eenvoudigweg missen ...

Expressio helpt medewerkers hun sterke en zwakke punten in hun verbale en non-verbale communicatie vast te stellen. Door middel van speech oefeningen gebaseerd op de technieken uit het improvisatietheater, gefilmde prestaties, praktische aanbevelingen en individuele feedback zal de opleider hun capaciteiten ontwikkelen om in het openbaar te spreken en te presenteren.

Uiteindelijk zal de deelnemer zich meer ontspannen voelen bij het aanspreken van een menigte, hij zal zich duidelijker en vloeiender kunnen uitdrukken, maar ook overtuigend en boeiend overkomen.

Kortweg, de medewerker zal de nodige "presentation skills" beheersen, van kleine team meeting tot grote conferentie !

 • Efficacité commercialeIn de aanpak van zijn klanten is de verkoper soms te verlegen of te ambitieus, hij is soms oppervlakkig en teveel op korte termijn gericht, hetgeen zijn business potentieel op langere termijn zal beperken.
 • Hij denkt, wilt of durft de relatie met zijn klant niet uit te diepen, noch oprecht nieuwsgierig te zijn om de persoon achter de koper beter te leren kennen.
 • Hij duwt zijn producten en laat geen ruimte voor discussie die hem nochtans cruciale informatie rond de context van de klant zou kunnen geven … 
 • Hij loopt bijgevolg het risico de basis noden van zijn klant uit het oog te verliezen:  beluisterd, begrepen en begeleid worden.
 • De verkoper is een “medicament leverancier” daar waar hij “huisdokter” moet zijn …

Expressio helpt verkopers hun klantenrelaties te ontwikkelen door de korte termijn “hard selling” mindset te laten evolueren naar een langere termijn visie van hun klanten. Van “push” naar “pull”. Met andere woorden: de plaats van de klant innemen, zijn noden begrijpen, en hem genoegen en enthousiasme brengen voor zijn aankoop is meer dan alleen "verkopen".

Door middel van communicatie oefeningen, rollenspelen, beproefde modellen en gepersonaliseerde feedback zal de opleider bij de verkoper nieuwe klanten reflexen ontwikkelen die zijn commerciële relaties zullen bestendigen.


 • Négociation raisonnéeWanneer een medewerker een claim heeft jegens iemand en dat deze zich verzet hetzij door de claim te weigeren, hetzij door een bedorven compromis voor te stellen, dan bevinden zij zich in een onderhandelingssituatie.
 • Jammer genoeg voor de aanwezige partijen zijn de meest spontaan gebruikte onderhandelingsmethodes niet de meest effectieve noch de meest efficiënte … Het afdingen – veel vragen om minder te bekomen – is hier een typisch voorbeeld van: druk uitoefenen, toegeven, spanning in de relatie teweegbrengen en veel verloren tijd en energie zijn er de gevolgen van.
 • De zaak wordt nog moeilijker wanneer men gedestabiliseerd wordt door harde, irrationele of dominante onderhandelaars.

De Harvard Principled Negotiation Method (Roger Fischer & William Ury) is een methode die zich over meer dan 20 jaar heeft bewezen. De methode vermijdt het afdingen en positie oorlogen door objectieve claims te stellen, door een gezonde relatie te handhaven en te ontwikkelen en door snel en op een creatieve manier een correct akkoord te bekomen voor de aanwezige partijen.

Naast de “technische” tools die de Harvard methode voorstelt om een onderhandeling voor te bereiden, is het tweede ingrediënt van een succesvolle onderhandeling een geschikt gedrag dat zich aan elke omstandigheid kan aanpassen. Omdat een onderhandeling op het moment zelf nog altijd een improvisatie blijft !

Om de gedragsaspecten te bewerken gebruikt Expressio een interactieve en onthullende methode gegrond in improvisatietheater, waaruit wij de meest relevante technieken en principes halen en deze nuttig maken in een onderhandelingssituatie.
Door middel van theateroefeningen gaat de deelnemer fundamentele communicatie sleutels experimenteren. De opleider geeft dan feedback op deze ervaring en transponeert de learnings ervan in verschillende onderhandelingscontexten.   

Om wederzijds tevreden uit een onderhandeling te stappen (win-win) moet men dus zorgen dat inhoud en manier even effectief worden beheerd. Daarom gaat het Expressio Onderhandelingsmodule 3 verschillende en complementaire pedagogische aanpakken afwisselen:

 1. Cursus Harvard Principled Negotiation Method gegeven door een gecertifieerde expert.
 2. Simulatie van een aantal speciaal ontwikkelde onderhandelingscases (rollenspelen).
 3. Interactief werk op gedrag en communicatie met een opleider gespecialiseerd in improvisatietechnieken.

Theater et improvisatie als opleidingsaanpak :

Het theatrale universum maakt het mogelijk bewust te worden van onproductief gedrag in zijn professionele context. Deze nieuwe kijk leidt dan tot een verbetering van interpersoonlijke competenties.

Meer weten ? Ontdek de Expressio aanpak.