Conflictbeheer

Formations

  • Alle groepen worden regelmatig geconfronteerd met onenigheid in hun midden. Conflict verschijnt pas wanneer twee of meer waarden of meningen tegenstrijdig zijn en deze noch verstaan, noch aanvaard werden, hetgeen de deur opent voor frustratie en spanningen.
  • Conflicten zijn onvermijdelijk, maar werken soms stimulerend: ze kunnen een bron van verandering en vernieuwing zijn. Wanneer conflicten op een constructieve manier worden beheerd leiden ze tot betere communicatie, verhoogde prestaties en verbeterde werkrelaties door de medewerkers hun verschillen te leren erkennen en er baat aan hebben.    
  • Integendeel, als het conflict zonder toezicht word gelaten, als de geschillen niet worden uitgedrukt of zwakjes worden aangepakt dan wordt conflict een pijnlijk en kostelijk probleem.

Gestion de conflits

  • Het gaat er vooral om te erkennen dat er een conflict bestaat, de bezorgdheid van de andere partij te bespeuren, te verstaan en te erkennen en tegelijkertijd zijn eigen bezorgdheden laten respecteren om tot een gemeenschappelijke oplossing te komen.
  • Conflict is een duel dat men tot een duo moet laten evolueren.

Expressio helpt medewerkers bestaande conflicten te beheren en bereidt hen voor om nieuwe conflicten te herkennen en vroegtijdig aan te pakken.
Door middel va uitgekozen modellen, een flinke dosis situatie herleving en feedback zal de opleider hun capaciteiten ontwikkelen om latente conflicten te ontdekken, de oorzaken ervan te begrijpen, gepaste reflexen toe te passen met de betrokken medesprekers en een constructieve sfeer terug te vinden.