Team Building / Team Working

EquipeIn parallel met onze opleidingen in communicatie en onze individuele coaching trajecten, stellen wij ook voor om Team Building op een originele en impactvolle manier aan te pakken. Van een puur ludiek objectief tot een diepgaande en zorgvuldige interventie op de werking van uw team, Expressio zal het leven ervan telkens positief en construcief impacteren.   

Onze Team Activiteiten:

WorkshopEen team is een aparte entiteit van medewerkers gebonden in het vervolg van gemeenschappelijke objectieven.

Meestal zijn teams samengesteld uit leden met complementaire competenties.

  • Hoe kan je leven en werken in een veranderingsperiode ?
  • Hoe kan je processen, uitwisselingen en samenwerking optimaliseren ?
  • Hoe kan je door gecoördineerde inspanning synergieën gaan genereren ?
  • Hoe kan je iedere medewerker zijn talenten laten maximaliseren terwijl zijn zwakkere kanten gecompenseerd kunnen worden ?
  • Hoe kan je teamleden laten leren hoe ze elkaar kunnen ondersteunen en andere leden hun volledig potentieel helpen verwezenlijken ?
  • Hoe kan je een omgeving creëren die iedereen toelaat zijn grenzen te verleggen ?

Dit zijn een paar diepgaande vragen die Expressio met uw Team graag aankaart en bewerkt.

Het Team Workshop module kan een logisch vervolg worden op het ImproFun© module (volgend tabblad). Deze zeer interactieve sessie heeft als objectief het team collectief te laten denken en werken. De sessie wordt georkestreerd door de trainer die ervoor zorgt een open, dynamische en informele sfeer te behouden.

De Workshop zal kwaliteit alsmede kwantiteit van de output maximaliseren dankzij originele en creatieve aanpakken met een afwisseling tussen individuele bezinning, werk in break-out groepen en plenaire presentaties, debriefing en discussie.

WorkshopBij het einde van de oefening : een lijst met ideeën, observaties, nieuwe processen en actiepunten. De trainer zal dankzij een stevige ervaring in de bedrijfswereld perfect in staat zijn om het groepswerk te begrijpen en te sturen, de juiste vragen te stellen en relevante wegen voor te stellen om in het teamproblematiek vooruitgang te boeken.

Een punt om bij stil te staan: een groep op zich vormt niet noodzakelijk een team … en moet ook niet noodzakelijk altijd een team worden !

ImprofunCommunicatie, Teamwork, Fun: kernwoorden voor een ludieke en originele sessie waarin deelnemers communicatie principes en technieken van professionele improvisatie acteurs zullen ontdekken, beleven en vertalen naar hun dagdagelijkse team context.

Luistervaardigheid, nauwkeurigheid, energie, collectief bouwen, loslaten van controle, … zoveel sleutels waarmee verhalen spontaan kunnen opgebouwd worden, maar ook waarmee een team zich kan open stellen voor een betere communicatie, meer uitwisseling, samenhang, betrokkenjeid en ijver.

Een ervaring rijk aan bewustwordingen, die de waaier aan persoonlijkheden kan vervoegen en collega’s elkaar laat (her)ontdekken dankzij een vleugje humor.

Samengevat zal de ImproFun© sessie … :

  • Communicatie vaardigheden en groepsgedrag ontwikkelen en verbeteren.
  • Team leden bewust maken van hun team spirit, terwijl ze de contributie en toegevoegde waarde van elke deelnemer apart in het team leren op prijs te stellen.
  • Eénieder meer zelfbeheersing en flexibiliteit aanleren in onverwachte situaties, motivatie inblazen tijdens zware veranderingsperiodes, de lead nemen en dan aanvaarden om geleid te worden.
  • Vertrouwen inblazen, laten groeien en versterken. Vertrouwen is en blijft inderdaad de onmisbare sokkel voor een gezonde werking van het team

Improvisatie oefeningen brengen de communciatie fundameneten aan het licht en de trainer zal de goede evanals de minder effectieve reflexen en gedragen die tijdens de oefeningen naar boven komen in perpectief zetten ten aanzien van de dagelijkse context van het team.

Création de scénettesWord auteur en acteur van korte theatrale scènes en ontdek hoe je effectiever kan worden in collectief werk. Expressio laat uw team verhalen produceren en afspelen, verhalen die uw bedrijf als decor en uw medewerkers als helden zullen hebben!

Team @ Work is een dynamische activiteit die uw medewerkers interactief groepswerk laat experimenteren terwijl hun samenhang op een ludieke wijze wordt versterkt. De activiteit stimuleert ook de creativiteit en engageert deelnemers om uit hun comfortzone te treden.

Bovendien zal de trainer tijdens het voorbereidend werk de medewerkers observeren en laten opmerken hoe ze in de groep evolueren: Wie neemt de lead ? Wie heeft moeite zich  te laten horen ? Wie luistert ? Hoe worden beslissingen genomen ? Wie onderhandelt ? Enz …

Dankzij de theatrale insteek, zal deze interactieve en intense collectieve sessie een positief en langdurig spoor achterlaten. De thema’s – die met de klant op voorhand worden afgesproken – illustreren op een originele manier succes ... en remmende factoren van het bedrijf en zetten de medewerkers aan hun rol en verantwoordelijkheden te bezinnen.